Mer nyanserat än svartvitt

Snäckstrand kopia

 

Vi människor är väl mer nyanserade än att vi kan placeras i fack? Är vi verkligen si – eller så? Finns det en kategori där jag sorteras in? Idag finns flera omfattande personlighetsanalyser, flera av dem är väl förankrade i omfattande studier och undersökningar.

Vi har själva genomfört en av de mer kända analyserna, IPU. Resultatet är skrämmande på pricken, det känns som om någon spionerat på dig och sen skrivit en omfattande rapport om dig. Varifrån kommer all den här informationen? Är detta någon konspiration? Samtidigt som igenkänningen är 99% så finns där ett motstånd – jag måste var mer än 10st A4-sidor i teckenstorlek 11. Är det såhär enkelt att beskriva mig, att till och med en dator kan göra det?

Givetvis är verkligheten mer nyanserad än svart eller vitt, rött eller grönt, blått eller gult. Vi är också kvinnor och män, gamla och unga, kloka och oerfarna, religiösa och politiska, studenter och arbetare m.m. Vi är så mycket mer än en färg eller någon bokstav. Två personer som placeras i samma fack kan mycket väl se på varandra och inte känna någon samhörighet eller förståelse för varandra. Vi bär alla med oss olika bakgrunder och upplevelser som har format oss.

Med det sagt så är ökad förståelse för varandra och sig själv alltid något bra. Livet blir så mycket enklare och hanterbart om man förstår sig på andra människor drivkrafter och motiv. Där kan ett analysverktyg för personlighetstyper med tillhörande utvecklingsplan vara ett bra hjälpmedel. Förståelse och kunskap är givna förutsättningar för allt slags förbättringsarbete.

Olikheter kan bli styrkor om de brukas på ett bra sätt. Vi är olika och lika på samma gång, visst kan vi delas upp och grupperas i grova drag men på individnivå är vi ändå alltid olika. Bara för att du placerat en person i ett fack så kan den personen fortfarande utvecklas, överraska och gå utanför sitt fack ibland. Låt den göra det. Vi är mer nyanserade än så.