Årsinventering

Nu börjar året lida mot sitt slut och många reflekterar över året. Vi kanske hör om andra som uppnått alla sina mål för året och tankar som ”vad har jag uppnått” kommer kanske krypandes. Det är jättebra att ha mätbara mål och delmål som man checkar av men för ett mer balanserat liv så kan man också inventera. Det fokuserar mindre på prestation och mer på reflektion av nuläget.

Så om vi skulle titta tillbaka på året och inventera några olika områden tillsammans. Plocka gärna fram ett papper och en penna och skriv upp rubrikerna som du vill göra en inventering på. Välj dom delarna som du vill, du behöver inte skriva upp alla. Du får gärna fylla på med fler rubriker som passar in på ditt liv.

Några av rubrikerna kan vara:

· Hälsa · Familj · Vänner · Kärlek · Kunskap · Karriär · Kreativitet · Balans

Välj de rubriker som passar bäst för dig och fyll gärna i om nån saknas. Fundera sen på vad som hänt inom familjen detta året? Har din familj utökats? Har någon gift sig? Hur har din relation med din familj varit?

Har du tillskansat dig någon ny kunskap om dig själv, på jobbet eller genom studier? Vad har den kunskapen bidragit till? Vad skulle den kunna bidra till på sikt?

Har du fått utlopp för kreativitet under året? Kreativitet är ett brett begrepp, det handlar mer om skapande än något specifikt område. Har du skapat något, skrivit något, ändrat om hemma eller gjort något som du funnit glädje i under året?

Har du känt balans under året? När i så fall? Har det rört sig om längre perioder eller korta stunder? Vad kan du välja respektive välja bort för att få in mer balans i vardagen framåt?

Fyll på under rubrikerna som passar för dig med en kort reflektion av nuläget, vad som varit positivt inom de olika områdena och slutligen vad du vill fokusera mer på framåt. Är det nåt område i ditt liv som behöver lite extra kärlek under nästa år. När du är färdig så sätt upp lappen på kylen eller en plats där du ser den. Vill du renskriva den eller skriva ut den på datorn så gör det. Låt din årsinventering följa med dig över årsskiftet och in i januari och låt den sätta intentionen för det kommande året.