Dragningskraft

Det är svårt att sätta fingret på vad som får vår dragningskraft att öka. Positivitet och glädje är givna variabler men det finns även mer svårdefinierade element som spelar in, förnöjsamhet till exempel. Är du nöjd med dig själv, ditt liv, dina prestationer och dina relationer så ökar det din dragningskraft.

Det är ett arbete att känna sig nöjd, glad och positiv. Det är sällan någonting som kommer av sig självt, utan snarare så handlar det om val vi gör. Vi väljer att fokusera på det som är bra och lära av det som inte är så bra. Sedan gör vi mer av det som är bra och mindre av det som leder till negativitet. Ju mer vi väljer att tänka positivt och vara tacksamma över det vi har och den vi är ju mer lugna och nöjda känner vi oss.

Resultatet av denna inställning och sinnesstämning leder till en ökad dragningskraft. Vi utstrålar något tilldragande och positivt. Som ringar på vattnet så skapar vår förnöjsamhet en dragningskraft som gör att fler människor och tillfällen öppnar upp sig för oss. Jobbintervjun kanske går bättre, den där dejten kanske blir lyckad och leder till något mer eller du kanske får en ny vän.

Om du vill att fler positiva möten och händelser ska komma till dig så börja hos dig själv och din egen dragningskraft. Öva på att se dina framgångar, känn tacksamhet för det som är bra och känn glädje för det som är positivt i tillvaron. Med detta kommer din dragningskraft att växa – vem vet vad som kommer att komma till dig då…