När orden inte räcker till

När världen faller handlöst och krossas mot betongen. Då står vi där handfallna – vi med hjärtat på ärmen. Hur kan detta hända? Först kommer chocken, sen kommer gråten och sist kommer skriket. Rör inte mina medmänniskor!

Vi måste alltid skydda och värna om det som är fritt, vackert och ärligt. Våga titta, inte titta bort. Våga ryta, inte tiga. Våga älska, inte hata.

Vad du än kan göra – gör det.