Din tid är Nu

????????????????????????????????????

”Tid är rättvist, ingen har mer tid en någon annan”
Vad du väljer att göra med din tid gör stor skillnad i ditt liv.  Vi kan inte spara tid, vi kan bara använda den i stunden. Vår upplevelse av tid är olika, när du har det trevligt går tiden fort, men när du lider kan det kännas som om tiden stod stilla. Om vi ständigt upplever att vi har ont om tid, upplever vi oss stressade, och vår hälsa äventyras. Stress uppstår främst i vårt medvetande.
Precis som det är med lycka, är det med tid, hur hjärnan uppfattar det är mer avgörande än yttre omständigheter. Tiden kommer, den går inte. Hur vi tänker om tid avgör hur vi handskas med den.
Ibland är vi så upptagna med det som händer ”nu”, att vi inte märker vad som hände ”här”. Vad får vi egentligen för lön av ”brådskan”?
Om hjärnan är understimulerad upplever vi hjärnaktiviteten som dagdrömmar, inre monologer och bekymmer. Uppmärksamheten vänds automatiskt inåt så snart det inte finns så mycket att göra. Vi kan aldrig göra ingenting. Precis som om vi kastar en tom flaska i vattnet så fylls den snart med vatten. Så är det även med vårt intellekt, blir det stilla fylls det med tankar.
En tröstande tanke när vi har gått vilse i vår vardag och när dagen känns oövervinnelig – Även den här dagen kommer komma och gå. Precis som alla andra dagar.
När livet å andra sidan känns bra och kvällen är extra mysig, morgonen är extra vacker eller skrattet med vännen är extra sprudlande – Ta ett djupt andetag och känn att du just nu i denna stund är lycklig.