Förluster

Hur hanterar du förluster? Vi alla har mött dom och kommer att möta dom. Stora som små, mindre viktiga och kanske viktigare än livet självt.

Förlust – Den negativa händelsen att, vanligen på grund av yttre omständigheter, inte längre ha tillgång till något nyttigt eller delvis nödvändigt; det att förlora något. Ekonomiskt underskott; förlorade pengar. Det att förlora i en sport, slag e. dyl. ; det att inte vinna. Dödsfall.

Hur hittar man acceptans i en förlust? Jag tror att mycket handlar om att få förståelse för det som hänt. Oavsett situation så skapar insikt och förståelse en väg till acceptans. Vägen kanske inte är spikrak och den kanske absolut inte är kort, men den börjar med ett första steg.

Det är inte ovanligt att vi ältar våra förluster och vältrar oss i irritation, vrede eller sorg. Det är alla tunga känslor som tar så mycket energi. Fast ibland kan vi bara inte släppa det. Vi måste få känna färdigt, känna fullt ut. Tills vi är klara och det är dags att gå vidare.

Det är nåt av det svårast som vi kan göra, särskilt om förlusten varit stor och kantad av sorg. Att gå vidare. Det är lätt att tänka på det som att ”lämna bakom sig”. Det är det inte, du bär med dig den förlusten för alltid – men väljer att fortsätta leva med den vid din sida.