Medmänsklighet

Medmänsklighet är något som vi alla kan ge av. Oavsett var vi kommer ifrån, vad vi talar för språk, vilken religion vi tillhör, vad vi har för socioekonomisk bakgrund – vi har alla tillgång till vår medmänsklighet. Det är som en bottenlös brunn i våra hjärtan som vi kan ösa ur. För egen del så ser jag inte hur den någonsin skulle kunna sina.

Eftersom det är nåt som vi alla har så skulle man kunna tycka att det är vårt moraliska ansvar att bidra med just det till vår omvärld. Alla kan inte betala för sig men på ett filosofiskt och humanitärt plan så skulle just att visa medmänsklighet kunna vara ”hyran” vi betalar till vår omgivning. Vårt kollektiva ansvar att inte vända kinden till, räcka fram en hand, tröstande lägga handen på axeln, torka en tår, se i ögonen och le.

Det är dock många här i världen som inte visar medmänsklighet, inte på långa vägar. Utan att nämna några namn så är det många som inte betalat för sig och som skulle förtjäna kravbrev.