”Schamanistiska ” tankar

För en tid sedan delade jag några tankar med en vän då han plötsligt säger att det låter som tankar jag hörde från en schaman. Jag blev nyfiken och han delade vad han hade uppfattat från det han hörde. Han hade rätt, mina tankar gränsade till detta. Är det inte så att ibland hör eller läser vi saker som vi själva lika gärna kunde ha sagt eller skrivit. Jag tror att det mesta redan är sagt eller skrivit, vi uttrycker oss bara på olika sätt. När vi närmar oss slutet på vår jordiska resa blir vi oftast väldigt klarsynta och då märks det hur lika vi är trots olikheter i våra livsresor.

En tanke/känsla som jag haft hela mitt liv är den att vi alla hör ihop och allt påverkar varandra. Människor påverkar varandra, naturen påverkas i en komplex sammansatt väv. Vi påverkas av naturen och den av oss. Även om det kan vara svårt att förstå när vi ser allt som händer i en orolig värd så sitter allt ihop till en fantastisk skönhet så länge vi inte försöker att manipulera eller bedriva rovdrift.

Nu till tre illusioner som min vän beskrev att schamanen trodde på:

Drömmen om beständighet

Saker förändras hela tiden och detta gäller även oss även om vi ibland skulle önska att våra kroppar inte skulle förändras så tydligt. Vi kommer att brytas ner och lämna detta jordeliv och våra kroppar kommer att förenas med naturen som dom är byggda av. Att sträva efter evig ungdom är endast en illusion, men att ta hand om oss är viktigt. Verkligheten och förutsättningar runt oss förändras ständigt och ibland brutalt snabbt. Att utveckla acceptans och inre trygghet är nyckeln att hantera detta liv.

Drömmen om trygghet

Detta är bra önskan så länge du inte tror att du ständigt kan klamra dig fast vid tryggheten. Detta kommer bara att beröva dig på utveckling. Ibland klamrar vi oss t.o.m fast vid sådant som inte är bra för oss, nej släpp det och gå vidare.

Drömmen om villkorslös kärlek

Det är sant att du inte bara är älskad när du presterar något, men det är ett samspel som kräver både givande och tagande. Detta stundtals, komplexa samspel är inte alltid i balans. Att då tro att gräset är grönare någon annanstans eller att byta ut din partner för fort bara för att denne inte gör som du vill när du vill, är inte så vist.

Låt dessa tankarna sjunka in, reflektera och var rädda om varandra.