Skäms du över dina känslor?

Skäms du över dina egna känslor. Du är inte ensam. Om man tänker på det, så är även skam en känsla. Så du har en negativ känsla kring din känsla. 

Det är många gånger då jag förväntar mig att känna på ett speciellt sätt, men när jag sedan inte gör det utan känner på ett sätt som är oväntat eller lite jobbigt då kan jag skämmas över att jag känner som jag gör.

Det är obekvämt att känna känslor som bitterhet, avundsjuka, ilska eller missunnsamhet. Fast det är bara känslor och du är inte mer än människa. Det är okej att känna ”negativa” känslor så länge som du inte agerar på dom. 

Om du utöver den här negativa känslan även känner skam kring den så är det som om den fastnar på dig. Den tar fäste och blir svårare att ta sig ur.

Om du istället skulle försöka se på känslorna som förbipasserande bilar, där kom en blå bil och där passerade den. Där kom en känsla av avundsjuka och där passerade den.

Ibland blir vi besvikna på våra känslor, vi tänker att vi ska känna lycka, glädje och pepp inför en situation eller händelse. Istället kanske vi känner oro och ångest inför det som händer. Trots att det kanske rör sig om något positivt i grunden. 

Om du bara skulle låta en känsla i taget få finnas i kroppen, vilken känsla är det? Identifiera den och låt den få finnas, utan att lägga någon värdering i varför du känner den.