Våra ord visar vad vi tänker, tänker du på vad du säger?

Vi har en tid funderat på vilken påverkan de ord som vi uttalar har på vårt eget och andras mående. Det tycks vara helt okej att vädra sina åsikter och tankar om andra på ett sätt som vi inte tidigare sett.

När vi känner oss osäkra, hotade, frustrerade eller i underläge då är det många som tar till ett verbalt tjuvnyp. För att dra ned den andra parten? Återfå kontrollen i samtalet? Anledningarna kan vara många men det är sällan en balanserad, lugn och lycklig person drar till med något sådant.

Det är viktigt att tänka på vilket klimat som vi skapar genom våra ord. Tänk efter själv på hur du har påverkats av vad andra har sagt till dig för längesen eller nyss.

”Om du inte har något snällt att säga kan du lika gärna vara tyst.” Detta råd har vi väl alla hört, men lever vi efter det? Givetvis kommer det att uppstå situationer i våra liv som påverkar våra känslor men det är då viktigt att tänka på hur vi uttrycker oss för att inte såra andra.

En utmaning

Börja med att fundera på hur du själv agerar när du känner dig stött, osäker eller i underläge. Kanske behöver du inte instinktivt gå i försvar. Ibland retar vi oss på små saker, kanske behöver du inte uttrycka allt? Bara för det inte är ligger i linje med din egen åsikt eller sätt att göra saker på, så behöver det inte vara fel.

Börja med en timme om dagen där du inte kritiserar eller dömer personer eller saker. När denna vana känns mer bekväm kan du utöka det till en dag i veckan också vidare. Kanske kommer du att upptäcka, precis som oss, att det var svårare än vi trodde, men övning ger färdighet och det öppnar upp våra mentala barriärer och föreställningar som vi byggt upp.