Välkommen till vår plats för klokskap

Förluster

Förluster

Hur hanterar du förluster? Vi alla har mött dom och kommer att möta dom. Stora som små, mindre viktiga och kanske viktigare än livet självt. Förlust – Den negativa händelsen att, vanligen på grund av yttre omständigheter, inte längre ha tillgång till något nyttigt eller delvis nödvändigt; det att förlora något. Ekonomiskt underskott; förlorade pengar. DetFortsätt läsaFörluster