Välkommen till vår plats för klokskap

Vår egen oviktighet

Vår egen oviktighet

  Människan är egoistisk av naturen, vår självbevarelsedrift är en av de starkaste bland världens alla arter och vi har ett väl utvecklat ”jag”. Jaget är ibland så starkt att ”vi”, ”oss” och ”dem” glöms bort. Inte så konstigt när vi i ett par generationer tillbaka har matats med diverse uppmaningar om självuppfyllande bland annat.Fortsätt läsaVår egen oviktighet