Välkommen till vår plats för klokskap

Modig

Modig

Mod eller mod? Det finns en skillnad mellan fysiskt mod och psykiskt mod. Där fysiskt mod kan innebära att hoppa fallskärm, cykla ned för en brant bergssluttning eller dyka från högsta höjden på hopptornet i simhallen. Allting som innebär en fysisk utmaning, som kräver viljestyrka och kanske skrämmer en lite är några exempel på fysisktFortsätt läsaModig