Välkommen till vår plats för klokskap

Dragningskraft

Dragningskraft

Det är svårt att sätta fingret på vad som får vår dragningskraft att öka. Positivitet och glädje är givna variabler men det finns även mer svårdefinierade element som spelar in, förnöjsamhet till exempel. Är du nöjd med dig själv, ditt liv, dina prestationer och dina relationer så ökar det din dragningskraft. Det är ett arbeteFortsätt läsaDragningskraft