Välkommen till en plats för klokskap

Team

Team

Vilka personer ingår i ditt team? Din partner? Dina föräldrar? Bästa vännerna? Kollegorna? Tjejerna i bandylaget? Grabbarna på byn? De flesta av oss ingår i ett eller flera team. Personer som vi delar en slags gemenskap med, personer som förmodligen har liknande motiv och drivkrafter som vi själva har i just den konstellationen. Eller inte.Fortsätt läsaTeam

Dragningskraft

Dragningskraft

Det är svårt att sätta fingret på vad som får vår dragningskraft att öka. Positivitet och glädje är givna variabler men det finns även mer svårdefinierade element som spelar in, förnöjsamhet till exempel. Är du nöjd med dig själv, ditt liv, dina prestationer och dina relationer så ökar det din dragningskraft. Det är ett arbeteFortsätt läsaDragningskraft